دستگاه بسته بندی ساده حبوبات

دستگاه بسته بندی ساده حبوبات شامل مدل تمام دستی، پدالی، ریلی و کوچک مینی می شود که برای شروع کار خانگی در منزل بسیار مناسب هستند. امروزه قیمت فروش تعین شده از سوی شرکت سازنده جهت خرید مشتریان در نوسان است.

شرکت های بسیاری هستند که می خواهند کسب و کار خانگی راه بیاندازند و به این طریق به خانواده های مختلف کمک نمایند.

دستگاه بسته بندی حبوبات دستی

بهزیستی، کمیته امداد و سایر شرکت های دولتی و خصوصی NGO در این زمینه فعالیت دارند.ب

ویژگی دستگاه بسته بندی ساده حبوبات

همانطور که خدمت تان عرض کردیم دستگاه بسته بندی ساده حبوبات را به سه مدل می توان تقسیم بندی نمود:

دستگاه بسته بندی دستی حبوبات

البته به این دستگاه ها، دستگاه دوخت می گویند، چرا که تنها عمل دوخت نایلون و شاید لیبل زن را انجام می دهند.

اما دستگاه بسته بندی حبوبات تعریفش چیز دیگری است.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]به دستگاهی، دستگاه بسته بندی حبوبات گویند که کار توزین، پرکن و بسته بندی را انجام دهد.[/box]

اگر تمامی این کار ها را دستگاه انجام دهد، تمام اتوماتیک نام دارد. اگر بخشی گرفتن پاکت و دوخت توسط کاربر انجام شود، دستگاه بسته بندی حبوبات نیمه اتوماتیک نام می گیرد.

دستگاه های بسته بندی حبوبات خانگی

به جز دستگاه بسته بندی حبوبات دستی، می توان از مدل مینی یا کوچک نیز استفاده کرد.

در واقع راه حل ساده تری که جایگزین دستگاه ساده شود، استفاده از دستگاه بسته بندی حبوبات کوچک است.

دستگاه بسته بندی ساده حبوبات

مدل صنعتی این دستگاه دارای ابعاد و اندازه زیر می باشد:

  • ارتفاع: [highlight color=”yellow”]260 سانتی متر[/highlight]
  • طول: [highlight color=”yellow”]200 سانتی متر[/highlight]
  • عرض: [highlight color=”yellow”]180 سانتی متر[/highlight]

در حالی که دستگاه بسته بندی حبوبات خانگی دارای ابعاد زیر می باشد:

  • ارتفاع: [highlight color=”red”]130 سانتی متر[/highlight]
  • طول: [highlight color=”red”]170 سانتی متر[/highlight]
  • عرض: [highlight color=”red”]52 سانتی متر[/highlight]

همچنین تفاوت دیگر دستگاه بسته بندی حبوبات صنعتی با خانگی در برق مصرفی آن ها می باشد:

  • برق مصرف صنعتی: [highlight color=”yellow”]380 ولت سه فاز[/highlight]
  • برق مصرف خانگی: [highlight color=”red”]برق 220 شهری[/highlight]

دستگاه بسته بندی حبوبات خانگی

تفاوت دیگر در هوای مصرفی توسط دستگاه صنعتی بزرگ است، به صورتی که بدون کمپرسور هوا، نمی تواند کار کند. در حالی که دستگاه خانگی باید بدون کمپرسور و با هوای عادی فعالیت نماید.

تفاوت بعدی در سرعت عملکرد دستگاه می باشد:

  • تعداد بسته در دقیقه توسط دستگاه صنعتی: [highlight color=”yellow”]15 الی 45 بسته[/highlight]
  • تعداد بسته در دقیقه توسط دستگاه خانگی: [highlight color=”yellow”]5 الی 20 بسته[/highlight]

اما قیمت خرید دستگاه بسته بندی حبوبات خانگی نصف صنعتی به شمار می آید.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]می توانید با توجه به اطلاعات بالا، تصمیم خودتان را برای شروع درآمد زایی از منزل بنمایید. چه بسا مدیران بزرگترین شرکت های بسته بندی دیروز از خانه های شان شروع کرده بودند.[/box]

منبع: ماشینکو