ستگاه سورتینگ برنج تک کانال

دستگاه های سورتینگ به دو صورت هندی و چینی ساخت می شده است و پس از گذشت مدتی، خود شرکت های ایرانی نیز اقدام به ساخت نمونه های مشابه خارجی به وسیله کار مونتاژ و یا نمایندگی مستقیم شرکت های تامین قطعات برای محصولاتی مانند برنج به صورت تک کانال تا 7 کاناله نموده اند.

دستگاه سورتینگ برنج

طرز کار دستگاه سورتینگ برنج

دستگاه سورتینگ برنج تک کاناله می تواند طی دو مرحله تمامی برنج که توسط دست یا دستگاه داخل مخزن دستگاه تخلیه می گردد را به صورت کامل سورت گرداند.

  • مرحله اول: جدا سازی
  • مرحله دوم: سورت سایز و اندازه

دستگاه تک کانال می تواند هر ساعت 300 کیلوگرم را کاملا پاک کنی و سورت نماید.

خوبی دستگاه سورتینگ تک کانال، ابعاد کوچک آن و عدم احتیاج به هیچ گونه دستگاه بالابر کاسه ای و z می باشد.

دستگاه سورتینگ برنج

امروزه دستگاه سورتینگ تک کانال با توجه به قیمت مناسب خود، از ویژگی های خوبی برخوردار است که فروشنده ها آن را به دستگاه 5 کاناله ترجیح می دهند.

مزیت دستگاه سورتینگ برنج تک کاناله به 5 کانال

درست است که دستگاه سورتینگ 5 کانال سرعت آن، 5 برابر بیشتر از دستگاه سورتینگ تک کانال است، اما دستگاه سورتینگ 5 کانال به تجهیزاتی نیاز دارد که تک کانال ندارد.

تجهیزات مورد نیاز دستگاه سورتینگ 5 کاناله:

  • یک سوله با حداقل ارتفاع متر
  • کمپرسور و بالابر
  • سکو

ساخت یک سوله با ارتفاع متر امروزه حداقل 500 میلیون تومان هزینه دارد که با تهیه یک دستگاه تک کانال به راحتی می تواند تمامی هزینه های بالا را در جیب خود ذخیره نمایید.

یک شرکت باید بتواند تمامی نیاز های خود را تامین نماید و تامین نیاز ها، از جمله کار هایی است که سبب می شود مشتریان تعداد شان بسیار افزایش و گسترش یابد.

دستگاه سورتینگ برنج خانگی