فروش دستگاه بوجاری

 

 

دستگاه های بوجاری بذر با توجه به اینکه برای انواع مختلفی از محصولات می تواند به کار رود مانند گندم، سبزیجات و یونجه عمدتا به کار می رود، اگر بخواهید 100% کار پاک کنی را انجام دهد، قیمت ساخت آن چون نیاز به یک خط تولید دارد، افزایش پیدا خواهد نمود.

 

قیمت دستگاه بوجاری بذر

بذری کردن محصولات مختلف برای کشاورزی بسیار کاربرد دارد، چرا که برای مصرف دامی می توان از دستگاهی که نزدیک به 100% هم هستند بهره برد، اما در کشاورزی نمی تواند کشاورز ریسک کند که بخواهد محصول خود را با درصد پایینی بوجاری نماید.

چرا که در زمان کاشت قطعا با مشکلات عدیده ای در این زمینه مواجه خواهد شد.

قیمت ساخت دستگاه بوجاری حبوبات با بذر کاملا متفاوت است و بسته به محصول و همچنین خط تولید آن اختلاف بسیاری دارد.

کیفیت کار یک دستگاه بوجاری بذر در گذشته و آینده بسیار بالا خواهد بود و امروزه بزرگان در زمینه بوجاری که فعالیت می کنند، می دانند برای گندم، دولت یک یارانه ای را اختصاص داده است و این یارانه با توجه به اینکه قیمت بوجاری شده را کاهش می دهد، به نفع تولید کننده می باشد.

دستگاه بوجاری بذر

دستگاه های بوجاری بذر

دستگاه های بوجاری بذر توسط شرکت های مختلفی تولید می شود و همه شان دارای سرند می باشند.

هر شرکتی شکلی از دستگاه بوجاری را ساخته و به بازار روانه کرده است. بنابراین باید بدانید که هر دستگاهی که توسط شرکتی تولید می شود، می تواند ویژگی های ساختاری خود را داشته باشد و واقعا کار بوجاری را ما علم می نامیم، چرا که اگر این علم نبود، هر کسی تصور می کرد که می تواند به راحتی با داشتن چندین سرند، کار دستگاه بوجاری را انجام دهد.

دستگاه بوجاری بذر

دستگاه بوجاری بذر یونجه

یک دستگاه بوجاری بذر یونجه با توجه به ریز بودن بسیار دانه های آن، کار سختی را در پیش دارد و باید بتواند بدون هیچ گونه ناخالصی و شکستگی، تمامی محصول را جداسازی کرده و بذر را از آن جدا نماید.

دستگاه بوجاری یونجه