نصب خط بوجاری در کارخانه مشتری

نمونه آزمایشگاهی دستگاه بوجاری گندم با ظرفیت 5.5 تن

دستگاه بوجاری آزمایشگاهی با ظرفیت 100 کیلوگرم در ساعت

دستگاه بوجاری گراویتی اینبار برای جداسازی هسته و مغز زردآلو

دستگاه بوجاری گراویتی بذر با دقت بسیار بالا

یک مدل دستگاه بوجاری گندم بی کیفیت در بازار