دستگاه مینی سورتر و نحوه کارکرد آن

دستگاه سورتینگ برای جداسازی شالی از برنج

 

دستگاه سورتینگ برای تفکیک صمغ درخت

 

دستگاه سورتینگ 5 کاناله برای برنج

 

دستگاه سورتینگ برای جداسازی مغز پسته از پوست

 

دستگاه سورتینگ حبوبات اینبار برای عدس

 

دستگاه سورتینگ پسته و مغز پسته

 

تست دستگاه سورتینگ برای چای