انجیر دستگاه سورتینگ

تولید کننده دستگاه سورتینگ انجیر و میوه ها دیگر باید بتواند در تناژ حداقل 2 تن در روز الی 15 تن نیاز مشتریان را مرتفع نماید. حجم کاری بالا بسیار به سرعت روند کار و جلو رفتن آن کمک می کند. منظور از انجیر میوه تازه چیده شده آن از درخت است.

روند کار دستگاه سورتینگ انجیر به این صورت می باشد که یک تولید کننده دستگاه سورتینگ بتواند نیاز مشتری را با توجه به آن چه که نیاز دارد مرتفع نماید.

امروزه دستگاه های اپتیک یا به اصطلاح لیزری توانسته اند به راحتی کیفیت محصولات را تشخیص دهند و آنچه را که از نیاز است به صورت کامل از بار جدا نمایند.

سورتینگ انجیر تازه با خشک کاملا متفاوت است.

دستگاه سورتینگ انجیر خشک دیگر نیاز به شستشو ندارد و به راحتی توسط دستگاه می توان کار سورت را انجام داد.

انجیر میوه بسیار گرانی است و از این جهت باید حتما دقت کرد که ریز و درشت ها از یکدیگر جدا شوند.

جدا کردن میوه ها توسط نیروی انسانی امکان پذیر است، اما کار از زمانی مشکل می شود که شما کار هر روز تان این موضوع باشد و فروش و کار اصلی تان سورتینگ انجیر به حساب بیاید.

دستگاه سورتینگ انجیر

کار دستگاه سورتینگ انجیر

کار دستگاه سورتینگ انجیر خشک با تازه متفاوت است.

ما تولید کننده دستگاه سورتینگ انجیر خشک هستیم و برای انجیر تازه با توجه به اینکه خطوط آن بسیار گران قیمت می شود، راه حلی فعلا ارائه نمی دهیم و ترجیحا پیشنهاد می کنیم که انجیر خشک شده را با قیمت بسیار بالاتر وقتی می توانید به بازار ارائه دهید، چه کاری است که به دنبال خط انجیر تازه باشید.

این دستگاه به راحتی بعد از تشخیص کیفیت و سایز بندی، به شما در هر چند سایزی که بخواهید محصول مورد نظر تان را سورت کرده و ارائه می نماید.