دستگاه بوجاری ارزن و کتان

دستگاه بوجاری خانگی

ساخت دستگاه بوجاری ارزن و کتان خانگی برای کسانی که دارای تعداد کثیری پرنده مانند کبوتر و قناری هستند، یا فروشنده های عمده دان پرندگان بسیار مناسب می باشد و از این طریق می توانند با کیفیت عالی پوست را از دانه جداسازی نمایند.

ظرفیت کاری دستگاه بوجاری خانگی

دستگاه بوجاری خانگی کوچکی در ابعاد 50*50*50 می تواند با سرعت 5 کیلو در هر دقیقه یعنی 300 کیلوگرم در ساعت می تواند نیاز شما را به سادگی مرتفع نماید.

ارزن و کتان دو محصول بسیار پرمصرف برای انواع پرندگان است. ارزن بسیار خوش خوراک است و اکثریت پرندگان از آن بسیار استقبال می نمایند.

کاری که دستگاه بوجاری می نماید جداسازی پس از مخلوط شدن به انواع فضله ها و خاک خاشاک است که به این ترتیب می توان به راحتی مطمئن بود که بوجاری باکیفیت بسیار عالی صورت گرفته است.

عمدتا حجم بسیار زیادی از دان های پرندگان با فضله های شان قاطی می شود و همین موضوع سبب می شود که عمدتا کسانی که پرنده دارند، بترسند دوباره همان دان را به پرنده های شان بدهند.

دستگاه بوجاری کوچک

بوجاری ارزن به صورت تناژ

اگر می خواهید ارزن را در تناژ بسیار بالا بوجاری نمایید، این موضوع بسیار می تواند برای شما موثر باشد که از دستگاه های با تناژ حداقل  5 تن در ساعت این کار را نمایید.

البته به دلیل ریز بودن ارزن، می توان از دستگاه کالر سورتینگ نیز استفاده نمود.

دستگاه کالر سورتینگ مزیتش جداسازی بر اساس رنگ بندی است. معمولا با ارزن یک دانه های سیاهی نیز وجود دارد که این دانه ها را می توان به صورت دستی یا با دستگاه کالر سورتینگ در تناژ حداقل ساعتی 3 یا 4 تن بوجاری نمود.

دستگاه کالر سورتینگ