دستگاه سورتینگ مرکبات

ساخت دستگاه سورتینگ مرکبات صنعتی میوه برای محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی، کیوی می تواند فعالیت داشته باشد. قیمت این ماشین آلات از حداقل 500 کیلوگرمی الی 4 تن در ساعت می تواند باشد.

دستگاه سورتینگ لیزری مرکبات

دستگاه سورتینگ لیزری مرکبات به دستگاهی که توسط لیزر سطح رو و زیر میوه را تشخیص می دهد و می تواند در نهایت بهترین نوع میوه ها را جداسازی نماید.

اما به دلیل اینکه این دستگاه پیشرفته ترین مدل به حساب می آید و قیمت بسیار بالایی نیز خواهد داشت.

امروزه در کشور ما بهترین کار برای به جای سورتینگ لیزری، استفاده از نیروی انسانی است که در کنار دستگاه سورتینگ وزنی یا حجمی قرار بگیرند تا بتوانند بهترین سیستم را انجام دهند.

سورتینگ مرکبات

دستگاه سورتینگ مرکبات حجمی

سورتینگ مرکبات حجمی حداکثر می تواند در 5 مدل سایز بندی کند. تفاوت سورتینگ مرکبات حجمی با وزنی در دقت این دو دستگاه است که در مدل حجمی، سایز های نزدیک به هم جدا می شود.

اما در مدل وزنی دقیقا سایزی که مرکبات دارند دقیقا یکسان هستند جدا می گردد و این موضوع بسیار مناسبی از نظر فروشنده ها به شمار می آید که بتوانند به صورت بسیار دقیق کار سورتینگ مرکبات را انجام دهند و در نتیجه آن بتوانند محصولات خود را به بهترین قیمت به فروش برسانند.

سورت مرکبات

دستگاه سورتینگ مرکبات دقیق وزنی

دستگاه سورتینگ مرکبات وزنی به صورت تک تک و 10 گرمی می تواند محصول را وزن و سپس سورت نماید. معمولا در انتهای این دستگاه چندین نفر در چپ و راست آن قرار می گیرند که بتوانند بر کار سورتینگ نظارت کامل داشته باشند.

این نظارت کامل در نهایت سبب می شود که به بهترین وجه کار سورت و بازبینی نهایی انجام شود که محصولات هیچ کدام دچار خرابی یا فساد نباشند.

بعد از این کار، کار بسته بندی و در جعبه قرار دادن انجام می شود که جعبه ها اکثریت پلاستیکی هستند.