در خط کامل بسته بندی حبوبات دستگاه بوجاری به جهت پاکسازی، تمیز کردن، گرفتن سنگ ریزه ها و کاه و سورت بندی به کار می رود. حداکثر حجم دستگاه در طی یک شیف برای لوبیا، عدس، نخود و سایر محصولات، از 400 تا 700 کیلوگرم می باشد.

نوشته‌ها

دستگاه بوجاری تخمه

دستگاه بوجاری حبوبات فروشی نو خط بسته بندی

دستگاه بوجاری حبوبات برای جدا کردن انواع کاه، سنگ و اجسام ریز و درشت موجود در گندم، لوبیا، نخود، عدس یا سایر محصولات در خط بسته بندی کامل می باشد. شاید بگویید نوع خانگی نیز دارد، بله با ابعاد کوچک نیز می تواند ساخت اما کیفیت مدل صنعتی را ندارد. دس…