در سورتینگ مرکبات ابتدا میوه ها درون وان شستشو ضدعفونی با برس های مخصوص تمیز می شوند میوه خشک شده پولیش شده میوه های خراب و ضایعات آن جدا می شود در آخر براساس حجم یا اندازه میوه ها طبقه بندی و برای بسته بندی هدایت می شود سورتینگ میوه جهت حفظ کیفیت ماندگاری بیشتر بازارپسندی میوه ضروری می باشد.

نوشته‌ها

دستگاه سورتینگ مرکبات

ساخت دستگاه سورتینگ مرکبات مانند پرتقال

ساخت دستگاه سورتینگ مرکبات مانند پرتقال، نارنگی که در حجم وسیعی در شمال کشور مان من جمله استان مازندران در حال کشت و بهره برداری هستند، نیاز بسیاری از سردخانه داران یا باغداران به شمار می آید. قیمت تمام شده برای فروش با توجه به حجم کاری متفاوت ا…
دستگاه سورتینگ مرکبات

ساخت دستگاه سورتینگ مرکبات صنعتی

ساخت دستگاه سورتینگ مرکبات صنعتی میوه برای محصولاتی از قبیل پرتقال، نارنگی، کیوی می تواند فعالیت داشته باشد. قیمت این ماشین آلات از حداقل 500 کیلوگرمی الی 4 تن در ساعت می تواند باشد. دستگاه سورتینگ لیزری مرکبات دستگاه سورتینگ لیزری مرکبا…